ตารางกิจกรรม


# รูปกิจกรรม วันเวลา ชื่อหลักสูตร สถานที่
1 29 มิ.ย. 2561 - 01 ก.ค. 2561
สมัคร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา