ข่าว


 • Created: 31 ส.ค. 2560
 • By Waeauseng Waehajee
 • Hits: 12

เปิดโลกทัศน์การนิเทศการศึกษาชั้นเรียนด้วยนวัตกรรม LS & OA ให้แก่ ผอ.

เปิดโลกทัศน์การนิเทศการศึกษาชั้นเรียนด้วยนวัตกรรม LS & OA ให้แก่ ผอ....

 • Created: 27 ส.ค. 2560
 • By Waeauseng Waehajee
 • Hits: 222

การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ด้วยนวัตกรรม LS & OA ครั้งที่ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิดแก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ครั้งที่2...

 • Created: 13 ส.ค. 2560
 • By Waeauseng Waehajee
 • Hits: 41

การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ด้วยนวัตกรรม LS & OA

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) แก่ครูผู้สอ...

 • Created: 12 ก.ค. 2560
 • By Waeauseng Waehajee
 • Hits: 11

ห้องเรียนสด การเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์โครงการแรกในจังหวัดชายแดนภาคใต้

การเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยยกชั้นจริงมาสาธิตการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) บริเวณหน้าเวทีโรง...