ข่าว


 • Created: 10 เม.ย. 2561
 • By Waeauseng Waehajee
 • Hits: 2

สัมมนาเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 12

สัมมนาเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 12

 • Created: 06 มี.ค. 2561
 • By Waeauseng Waehajee
 • Hits: 5

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 3

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 3...

 • Created: 06 มี.ค. 2561
 • By Waeauseng Waehajee
 • Hits: 3

การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 4

การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 4

 • Created: 30 พ.ย. 2560
 • By Waeauseng Waehajee
 • Hits: 76

คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี เข้าร่วมประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3

คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี เข้าร่วมประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3...

 • Created: 30 ส.ค. 2560
 • By Waeauseng Waehajee
 • Hits: 84

เปิดโลกทัศน์การนิเทศชั้นเรียนด้วยนวัตกรรม LS & OA ให้แก่ ผอ.

เปิดโลกทัศน์การนิเทศชั้นเรียนด้วยนวัตกรรม LS & OA ให้แก่ ผอ....